W każdym zakładzie muszą istnieć procedury określające sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodnikami.

Owady, insekty, gryzonie oraz ptaki uznawane są za szkodniki, które powodują duże straty ilościowe i jakościowe produktów żywnościowych. Najważniejszym aspektem ze względów sanitarno-epidemiologicznych jest fakt, że owady przenoszą na swoim ciele i pozostawiają z odchodami bakterie chorobotwórcze, wirusy i grzyby. Spożywanie produktów, na których żerowały owady, może być przyczyną schorzeń przewodu pokarmowego.

W celu eliminacji szkodników należy zastosować metody inne niź chemiczne. Zabiegi zwalczania szkodników środkami chemicznymi są ostatecznością.

Nasza firma posiada opracowane metody pozwalające ograniczyć do minimum stosowanie związków chemicznych wewnątrz obiektu produkcyjnego.

Tworząc program przeciwdziałania obecności szkodników, należy przeprowadzić lustrację terenu i otoczenia zakładu w celu określenia możliwych dróg wtargnięcia szkodników.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Close Menu