Dezynsekcja polega na zwalczaniu szkodliwych owadów takich jak: muchy, komary, pchły, wszy, pluskwy, karaczany prusaki i karaluchy. Ponadto proces dezynsekcji stosowany jest także do zwalczania szkodników drewna np. spuszczel pospolity, kołatek domowy.

Dezynsekcję można wykonać z zastosowaniem różnych metod.

Pierwszą z nich jest zastosowanie środków fizycznych, polegające na zwalczaniu owadów za pomocą gorącego powietrza (podgrzanie atmosfery do temperatury gwarantującej śmiertelność insektów), technologii mikrofalowej (wytworzenie silnego pola elektromagnetycznego, w którym dochodzi do tarcie molekularnego cząsteczek wody, co skutkuje podgrzaniem materiału do temperatury gwarantującej śmiertelność owadów), promieniowania Gamma (poddanie obiektów ruchomych działaniu promieniowania gamma w komorach radiacyjnych) lub wymrażania (stosowanie skroplonego dwutlenku węgla, oziębionego do temperatury około -79 stopni Celsjusza – następuje zamrożenie szkodników).

Wśród metod chemicznych należy wyróżnić użycie oprysków grubokroplistych (tradycyjny oprysk wykonany za pomocą ręcznego opryskiwacza ciśnieniowego) i drobnokroplistych ( tzw. zimna mgła uzyskiwana w generatorach ULV). Za metodę chemiczną uznaje się także zamgławianie termiczne – tzw. gorąca mgła uzyskiwana w zamgławiaczach termicznych unosi się wraz z preparatem dezynsekcyjnym i dociera do trudno dostępnych miejsc.

Kolejną metodą chemiczną jest fumigacja z użyciem gazów reaktywnych, polegająca na wypełnieniu pomieszczeń gazami takimi jak fosforowodór, tlenek etylenu lub fluorek sulfurylu. Ostatnia z metod chemicznych to zwalczanie szkodników w warunkach beztlenowych, z atmosfery usuwamy tlen i zastępujemy go azotem lub argonem.

Metody mechaniczne to na przykład uszczelnianie obiektów, polegające na montowaniu siatek w oknach, drzwiach i kratkach wentylacyjnych oraz wypełnianie szczelin w podłogach, uniemożliwiające dostęp owadom wewnątrz budynku. Zaliczamy tutaj również tradycyjne odkurzanie – mechaniczne wyłapywanie owadów.

Istnieje także metoda biologiczna polegająca na zwalczaniu szkodników poprzez inne owady. Dla przykładu – larwy spuszczela pospolitego są zjadane przez pasterka domowego.

W zabiegu dezynsekcji najczęściej stosuje się „integrowaną metodą zwalczania szkodników”(IPM), polegającą na połączeniu dwóch metod. Postępując w zgodzie z ekologią, metody chemiczne często są zastępowane lub uzupełniane przez metody mechaniczne, fizyczne lub biologiczne. Przykładem integrowanej metody zwalczania szkodników może być połączenie metody mechanicznej (odkurzanie, oczyszczanie podłóg, uszczelnianie obiektu np. szpary, otwory w ścianach) oraz metody fizycznej (okrycie obiektu folią i wykonanie dezynsekcji termicznej – „ugotowanie” owadów). Na koniec wraca się do metody mechanicznej, która tym razem polega np. na rozłożeniu specjalnych pułapek z atraktantem (czyli substancją wabiącą owady biegające).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszą firmą.

Chcesz pobrać ofertę? Przejdź do naszego oddziału.

Close Menu