Deratyzacja to zwalczanie szkodliwych gryzoni. Zasadniczo termin ten odnosi się do tępienia szczurów, jednak deratyzacja swoim zakresem obejmuje także wiele innych gatunków, takich jak: myszy, myszarki, norniki oraz wiele innych należących do rzędu gryzoni.

Najpopularniejszymi problemami i szkodami wywoływanymi przez szczury lub myszy są np.:

  • zanieczyszczenia miejsc lub produktów odchodami,
  • zniszczenia lub zanieczyszczenia magazynowanej żywności,
  • zniszczenia różnych konstrukcji budynków, np. instalacji elektrycznych, wodnych lub kanalizacyjnych.
    Czasem skrobanie w drewnie oznaczać może nie korniki, a właśnie gryzonie,
  • roznoszenie chorób. Najważniejsze choroby przenoszone przez gryzonie to np. Salmonella, Toksoplazmoza, Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), pryszczyca.

Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom uchwalono Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nałożono tym samym na właścicieli posesji obowiązek przeprowadzania okresowych deratyzacji.

Skuteczne zwalczanie gryzoni wymaga znajomości ich biologii oraz przyzwyczajeń. Niejednokrotnie dla pełnej skuteczności akcji deratyzacyjnej musimy skorzystać ze wszystkich dostępnych metod, co nosi miano integrowanej metody zwalczania (IPM).

Wykonujemy deratyzację wszelkich możliwych obiektów, wszelkimi dostępnymi na rynku preparatami.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z naszą firmą.

Chcesz pobrać ofertę? Przejdź do naszego oddziału.

Close Menu